wtorek, 26 lipiec 2016 12:15

Trenerzy

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Palej
ROK UR. 1969
WYKSZTAŁCENIE: ŚREDNIE

SZKOŁA: UKOŃCZONE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO przy Tarnowskim Centrum Edukacji im. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego

UPRAWNIENIA TRENERSKIE:
INSTRUKTOR PIŁKI NOŻNEJ - TRENER UEFA B


PROWADZONE KLUBY:
TARNOWSKA AKADEMIA PIŁKARSKA – I TRENER TRAMPKARZY ORAZ JUNIORÓW MŁODZSZYCH
ŁUKOVIA
SENIORZY DUNAJEC ZBYLITOWSKA GÓRA
KS NIWKA

RADŁOVIA RADŁÓW


DOTYCHCZAS REPREZENTOWANE KLUBY:
ZKS UNIA TARNÓW
WAWEL KRAKÓW
TARNOVIA TARNÓW
OKOCIMSKI BRZESKO

KONTAKT: 609 078 783
E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział: Kadra
poniedziałek, 28 wrzesień 2009 09:24

Początek

PIERWSZY OFICJALNY MECZYK TAP , przeciwnikiem OKCIMSKI BRZESKO cały czas dobrzy znajomi .

Dział: TAP
środa, 25 maj 2016 11:13

Trenerzy

IMIĘ I NAZWISKO: mgr PAWEŁ JANIK
ROK UR. 1989
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE

UKOŃCZONE SZKOŁY WYŻSZE:
WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA - KIELCE, KIERUNEK STUDIÓW: WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ – LICENCJAT, PEDAGOGIKA - MAGISTER

UPRAWNIENIA TRENERSKIE:
INSTRUKTOR PIŁKI NOŻNEJ - TRENER UEFA B

 

PROWADZONE KLUBY:
TARNOWSKA AKADEMIA PIŁKARSKA – GRUPA TAP D/ORLIKI/
LKS WIETRZYCHOWICE – SENIORZY /LIGA OKRĘGOWA TOZPN/

DOTYCHCZAS REPREZENTOWANE KLUBY:
LKS WIETRZYCHOWICE
LKS POLAN ŻABNO
ZKS UNIA TARNÓW – JUNIORZY

KONTAKT:  
MOBILE: + 48 513 802 142
E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział: Kadra

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tarnowska Akademia Piłkarska powstał w dniu 25 kwietnia 2012 roku. Nasi pierwsi wychowankowie zaczynali dorastać do wieku, kiedy w sposób sformalizowany mogli zacząć uczestniczyć w regularnych rozgrywkach piłkarskich pod egidą Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powołanie Stowarzyszenia dało także szansę powiększającej się z miesiąca na miesiąc społeczności na ubieganie się o środki zewnętrzne i odciążenie w ten sposób Rodziców pokrywających w całości koszty związane z piłkarską pasją swoich pociech. Członkiem Stowarzyszenia musi zostać każdy Rodzic dziecka trenującego i grającego w drużynach piłkarskich Stowarzyszenia. Aby wejść w skład członków Stowarzyszenia należy pobrać wniosek /Deklarację członkowską w zakładce do pobrania/,opłacić wpisowe w wysokości 10,00 zł oraz opłacić roczne składki członkowskie /jednorazowo za cały rok/ w wysokości 24,00 zł .

Zarząd MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Tarnowska Akademia Piłkarska

Prezes Zarządu – Kwarciński Krzysztof,  tel. 605 033 581, e-mai:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiceprezes  Zarządu ds. sportowych – Bogusław Kwiek 
Wiceprezes Zarządu – Aldona Dara 
Sekretarz – Rafał Ponikiewski
Skarbnik – Agnieszka Kumorek
Członek Zarządu – Dominik Latocha 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.    Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu.
2.    Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3.    Uchwalanie na wniosek Komisji rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.
4.    Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5.    Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.
6.    Uchwalanie zmian statutu.
7.    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków.
8.    Podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia.
9.    Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1.    Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2.    Wykonywanie uchwał walnego Zebrania Klubu.
3.    Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
4.    Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
5.    Przyjmowanie i skreślanie członków.
6.    Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.    Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu i do jej czynności należy:
1.    Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu.
2.    Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
3.    Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4.    Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.
5.    Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

Formularz członkowski w zakładce do pobrania: images/do_pobrania/DeklaracjaMUKSTAP.pdf

Nr konta MUKS TAP:
75203000451110000002918940

 

Dział: MUKS TAP
piątek, 27 marzec 2015 15:10

Trenerzy

IMIĘ I NAZWISKO: mgr BOGUSŁAW KWIEK
ROK UR. 1962
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE

UKOŃCZONE SZKOŁY WYŻSZE:
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - WARSZAWA, KIERUNEK STUDIÓW: WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPECJALIZACJA TRENERSKA: PIŁKA NOŻNA
MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA – TARNÓW, SPECJALIZACJA: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

UPRAWNIENIA TRENERSKIE:
TRENER PIŁKI NOŻNEJ II KLASA - LICENCJA PZPN A 175

PROWADZONE KLUBY:
MUKS TARNOWSKA AKADEMIA PIŁKARSKA – GRUPA TAP A – TRAMPKARZE   
 ZKS UNIA TARNÓW – SENIORZY - III LIGA
 ZKS UNIA TARNÓW – JUNIORZY – I LIGA OKRĘGOWA TOZPN/LIGA MAŁOPOLSKA
LKS WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA – SENIORZY – IV LIGA
LKS ORZEŁ DĘBNO – SENIORZY – LIGA OKRĘGOWA TOZPN
ZKS UNIA TARNÓW – JUNIORZY – LIGA MAŁOPOLSKA
ZKS UNIA TARNÓW – SENIORZY - II LIGA
LKS WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA – SENIORZY – LIGA OKRĘGOWA TOZPN/ IV LIGA
LKS WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA – MŁODZICY/TRAMPKARZE

SPRAWOWANE FUNKCJE ZWIĄZANE ZE SPORTEM:
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – CKZiU TARNÓW
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PIŁKARSTWA MŁODZIEŻOWEGO TOZPN 2002 – 2012
TRENER KOORDYNATOR TARNOWSKIEGO OZPN 2002 – 2012
CZŁONEK WYDZIAŁU SZKOLENIA MAŁOPOLSKIEGO ZPN 2008 – 2012
CZŁONEK RADY SPORTU PRZY PREZYDENCIE M. TARNOWA 2005 – 2010
CZŁONEK RADY SPORTU PRZY PREZYDENCIE M. TARNOWA OD 2015
EKSPERT Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH I EGZAMINACYJNYCH NA WYŻSZY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 2003 - 2011

DOTYCHCZAS REPREZENTOWANE KLUBY:
ZKS METAL TARNÓW
 MKS TARNOVIA TARNÓW
AZS AWF WARSZAWA
RKS SARMATA WARSZAWA

KONTAKT:
MOBILE: + 48 608 511 568
E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Dział: Kadra
piątek, 27 marzec 2015 15:10

Tarnowska Akademia Piłkarska

Podobno piłka nożna to męski sport…ale naszym zdaniem  to sport  dla wszystkich, a my powstaliśmy właśnie po to, by spełniać marzenia o grze na boisku. Bez względu na to czy jesteś chłopcem czy dziewczynką możesz je u nas realizować.
Tarnowska Akademia Piłkarska  powstała we wrześniu 2009 roku, z inicjatywy trenera Bogusława Kwieka oraz grupy rodziców, których dzieci pasjonują się grą w piłkę nożną.  
W Tarnowskiej Akademii Piłkarskiej stawiamy przede wszystkim na dyscyplinę i wychowanie. Promujemy radość, dobrą zabawę oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Uczymy i doskonalimy naszych wychowanków w sztuce gry w piłkę nożną. To dla nich sposób i szansa na rozwój oraz ciekawe i aktywne dzieciństwo.
Dwa razy do roku organizujemy dla naszych Wychowanków edukacyjne obozy sportowe. Podczas obozów letnich zajęcia piłkarskie przeplatamy turystyką górską, a obozy zimowe uzupełniamy o naukę jazdy na nartach. Uważamy, że dodatkowe kompetencje wzmacniają samoocenę naszych Sportowców, czynią ich życie atrakcyjniejszym oraz wzbogacają osobowość.
Tarnowską Akademię Piłkarską tworzy obecnie około stu młodych ludzi w sześciu grupach edukacyjnych. Zajęcia realizujemy w okresie wiosenno-letnim na boisku „Orlik” przy ul. Norwida oraz na LA TOSiR przy ul. Traugutta w Tarnowie. Jesienią i zimą trenujemy  w Hali Sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie przy ul. Chemicznej 2. Postępy w edukacji sportowej konfrontujemy podczas piłkarskich spotkań z przyjaciółmi z Małopolski, Podkarpacia, a nawet Ukrainy, czy Słowacji.  


Rodzicu!!! Nie zostawiaj przyszłości swojego dziecka przypadkowi!!!
•    Pomóż odkryć i rozwinąć w nim zdolności piłkarskie
•    Rozwiń w nim naturalną potrzebę ruchu
•    Daj mu alternatywę dla komputera i telewizora
•    Pozwól mu poznać tajniki i arkana piłki nożnej
•    Pozwól w nim zaszczepić zdrowy tryb życia
•    Pozwól mu rozwinąć umiejętności kreatywnego myślenia, przedsiębiorczości, przełamywania barier i własnych słabości
•    Daj mu poznać zasady Fair Play oraz umiejętności współpracy w zespole
•    Daj mu możliwość uczestniczenia w imprezach piłkarskich

Pozostajemy ze sportowym pozdrowieniem.

Tarnowska Akademia Piłkarska

Dział: TAP

Nasi Sponsorzy i Partnerzy

 

Patronat medialny

 

Nasz adres

Tarnowska Akademia Piłkarska

ul. Chemiczna 2
33-101 Tarnów
tel. +48 605 033 581

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jesteśmy w społeczności